გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ზინგერი ისააკ /