გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / თარაყი გოლი /