გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / თუშმალიშვილი თინა /