დავითის ხმალი ჩამოტვირთეთ
დედები ჩამოტვირთეთ
ეთერი ჩამოტვირთეთ
ზამთრისპირის სევდა ჩამოტვირთეთ
ზარი კახეთში ჩამოტვირთეთ
ზაფხულის ლურჯი საღამო ჩამოტვირთეთ
ია და ლია ჩამოტვირთეთ
კაცი და ქალი ჩამოტვირთეთ
ლამაზი ცრემლები ჩამოტვირთეთ
ლოჭინში ჩამოტვირთეთ
მარადიული პეიზაჟი ჩამოტვირთეთ
მარტოობის სიმღერა ჩამოტვირთეთ
მაყვალზე
მელია და მე ჩამოტვირთეთ
მთვარე ჩამოტვირთეთ
მირანდუხტ ჩამოტვირთეთ
მიტოვებული შვილები ჩამოტვირთეთ
ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი ჩამოტვირთეთ
საიდუმლო
უკუღმა დაჭედილი ჩამოტვირთეთ
ფშაველები ჩამოტვირთეთ
ქალი ბაქანზე ჩამოტვირთეთ
შეშაზე ჩამოტვირთეთ
ჩიტუნიას ლოცვა ჩამოტვირთეთ
ცოცხალი ჯვრები ჩამოტვირთეთ
ხევსური ჩამოტვირთეთ
ჯანი როდარი ჩამოტვირთეთ
გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ინანიშვილი რევაზ /