გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / კავაბატა იასუნარი /