ბებრები
ბოროტმოქმედნი
ბუმბერაზი ჩამოტვირთეთ
გლეხის მოსახლეობა იმერეთში ჩამოტვირთეთ
გულთამხილავის მსჯავრი ჩამოტვირთეთ
გული მოკვდა ჩამოტვირთეთ
და ქრისტე აღსდგა მაშინ ჩემს გულში ჩამოტვირთეთ
დადიანის ასული და მათხოვარი ჩამოტვირთეთ
დანგრეული ბუდეები ჩამოტვირთეთ
ეპისკოპოსი ნადირობაზე ჩამოტვირთეთ
ერთ ტაფაში ჩამოტვირთეთ
თავსაფრიანი დედაკაცი ჩამოტვირთეთ
ის ჩამოტვირთეთ
კერიასათვის
ლიტერატურული საღამო ჩამოტვირთეთ
მარად და მარად ჩამოტვირთეთ
მთვარიან ღამის ჩრდილში ჩამოტვირთეთ
მოლოდინში ჩამოტვირთეთ
მოქანდაკე ჩამოტვირთეთ
მრისხანე ბატონი ჩამოტვირთეთ
რაინდები ჩამოტვირთეთ
რუმბი ჩამოტვირთეთ
საბა ჩამოტვირთეთ
სანახავათ ჩამოტვირთეთ
საშობაო მინიატურები ჩამოტვირთეთ
სოფლის აშიკი ჩამოტვირთეთ
სული ჩამოტვირთეთ
სურათი სოფლად ჩამოტვირთეთ
ტრაგედია უგმიროდ ჩამოტვირთეთ
ფეოდალები ჩამოტვირთეთ
ქედუხრელნი ჩამოტვირთეთ
ქორწილი
ძველი ამბავი ჩამოტვირთეთ
ძლიერნი სულნი ჩამოტვირთეთ
წისქვილი ჩამოტვირთეთ
გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ლორთქიფანიძე ნიკო /