გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / მისტრალი გაბრიელა /