გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / მურაკამი ჰარუკი /