გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ნიუმანი ჯერალდ /