გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / საგანი ფრანსუაზ /