გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / სეველა ეფრაიმ /