გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / უიარაღო (კონდრატე თათარაშვილი) /