გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / უცნობი ავტორი /