გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ქართველიშვილი გურამ /