გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ჩანტლაძე შოთა /