გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ჩაფიძე სოფიო /