გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ხომლელი გიორგი /