გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ჯიქია ალექსანდრე /