ჩამოტვირთეთ ხმოვანი ფაილები გაკვეთილების მიხედვით:  

 


 

გვერდის მისამართი : პროგრამები / ბუ ორის სახელმძღვანელოს აუდიო ვერსია /