გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / ესსე და წერილები / ალიშან თეირან /