გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / ესსე და წერილები / გოგიბედაშვილი დავით /