გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / ესსე და წერილები / ველერი მიხაილ /