გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ბერშაიდი თომას /