გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ბოდრიარი ჟან /