გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ბრეხტი ბერტოლდ /