გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / გალიეგო რუბენ /