გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / გოგია დალილა /