აზუზუნდი ფუტკარო ჩამოტვირთეთ
გარეჯულა ჩამოტვირთეთ
გელიყარის გაზაფხული ჩამოტვირთეთ
თრიალეთური ლანდები ჩამოტვირთეთ
კევრი და კალოსაო ჩამოტვირთეთ
კრებული ჩამოტვირთეთ
კრწანისის სევდა ჩამოტვირთეთ
ლაილაშური არჩევანი ჩამოტვირთეთ
მუმლი მუხასაო ჩამოტვირთეთ
სარკის მერცხალა ჩამოტვირთეთ
საუკუნო სავალი ჩამოტვირთეთ
სიბრძნე სიკვდილისა ჩამოტვირთეთ
უგზო ქარავანი ჩამოტვირთეთ
უფოთლო ხის ჩრდილი ჩამოტვირთეთ
ქვის დედაენა ჩამოტვირთეთ
ქვის ხოხობი ჩამოტვირთეთ
ყინწვისის ანგელოზი ჩამოტვირთეთ
ჩემი უსტარაული ჩამოტვირთეთ
წიწამურის მიწა ჩამოტვირთეთ
ხანძთის ზარი ჩამოტვირთეთ
გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / გოთუა ლევან /