გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პროზა / ელბაქიძე მარინა /