კოიპერის სარტყელი 

 

 

მზის სისტემის ცნობილი ობიექტები ეკლიპტიკურ პროექციაში. კარგად ჩანს კოიპერის სარტყელიკოიპერის სარტყელი, ასევე ცნობილი როგორც ედჯვორტ-კოიპერის სარტყელი არის მზის სისტემის რეგიონი ნეპტუნის ორბიტის (30 ა. ე. მზიდან) გარეთ, რომელიც მზიდან დაშორებულია დაახლოებით 50 ასტრონომიული ერთეულით. ის არის ასტეროიდთა სარტყელის მსგავსი, თუმცა 20-ჯერ უფრო განიერი და 20–200-ჯერ უფრო მასიური. როგორც ასტეროიდთა სარტყელი, ისიც ძირითადად შედგება მცირე სხეულებისგან და მინიმუმ ერთი ჯუჯა პლანეტისგან  – პლუტონი.

 

 

 

 

 

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / ფიზიკა / უავტორო / კოიპერის სარტყელი