ქარი ჰქრის...

 

  ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის,

  ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ...

  ხეთა რიგს, ხეთა ჯარს რალად ხრის?

  სადა ხარ, სადა ხარ, სადა ხარ?..

  როგორ წვიმს, როგორ თოვს, როგორ თოვს,

  ვერ გპოვებ ვერასდროს... ვერასდროს!

  შენი მე სახება დამდევს თან

  ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან!..

  შორი ცა ნისლიან ფიქრებს ცრის...

  ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის, ქარი ჰქრის!..

 

  1924

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პოეზია / ტაბიძე გალაქტიონ / ქარი ჰქრის...