სადღეგრძელო იყოს მისი

 

  სადღეგრძელო იყოს მისი,

  ვინც ოცნებით იწოდა,

  ვინც პოეტის მარადისი

  აღტაცება იცოდა.

 

  მოდიოდა ერთზე ასი,

  გზა გვშვენოდა დიდების,

  ჩვენ დავცალოთ ყველამ თასი

  ბედთან არ დარიდების.

 

  სადღეგრძელო იყოს მისი,

  ვინც შიშმა ვერ დაჰფარა.

  ავდგეთ ფეხზე! ჩვენ თბილისი

  ვადღეგრძელოთ ჭაღარა.

 

  აქ სიცოცხლე და ხალისი

  ვის სხვად არ ესვენება,

  სადღეგრძელო იყოს მისი

  და დიდებით ხსენება!

 

            1919

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პოეზია / ტაბიძე გალაქტიონ / სადღეგრძელო იყოს მისი