უსათაურო 

 

 * * *

     რარიგ კარგია, სამშობლოვ,

     შენი მტკვარი და რიონი,

     შითა, ილია, აკაკი, ვაჟა...

 

     ორ ზღვათა შუა მდებარე

     ბრწყინავდა კავკასიონი,

     შოთა, ილია, აკაკი,  ვაჟა...

 

     სულ მაღლა გორის ციხეა,

     სულ დაბლა ძველი სიონი,

       შოთა, ილია, აკაკი,   ვაჟა...

 

     დაბლით კოლხიდის ველია,

     მაღლიდან დგას ბახტრიონი,

     შოთა, ილია, აკაკი,   ვაჟა...

 

     19??

 

 

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / პოეზია / ტაბიძე გალაქტიონ / უსათაურო