ბერის საყდარი

 X საუკუნის შუა წლების ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფ. ერედვის მახლობლად

( ცხინვალის რაიონი),  სამეკლესიიანი ბაზილიკის ერთ-ერთი გვიანდელი ნიმუში (ამჟამად ძალზე დაზიანებულია). ბერის საყდრის თავისებურება ისაა, რომ მის გარშემოსავლელში არ არის გამოყოფილი აღმოსავლეთის ოთახები - სამსხვერპლო და სადიაკვნე, იგი ერთიანი, დაუნაწევრებელი გალერეაა.

 

 

გვერდის მისამართი : ბიბლიოთეკა / არქიტექტურა და ხუროთმოძღვრება / უავტორო / ბერის საყდარი